Andre delen Betalingsutsetjing og sletting av renter

Sist endret ved lov 1. januar 1970