Lånekassens logo

Her er retningslinjer for bruk av Lånekassens logo.

Lånekassens logo består av eit namnetrekk og eit logosymbol. Last ned filer ut frå kva for medium du skal bruke filene i, trykk eller web, og vel den versjonen som gir best kontrast til bakgrunnen. Svart-kvitt kan berre brukast til trykksaker der ein berre har éin tilgjengeleg trykkfarge.

Reglar for bruk av logo:

  • Logoen skal ha god kontrast til bakgrunnen.
  • Logokonstruksjon, proporsjonar og fargar skal ikkje endrast.
  • Logosymbol skal ikkje brukast aleine utan namnetrekket til Lånekassen.
  • Logoen skal ikkje brukast kommersielt utan samtykke frå Lånekassen.

Har du spørsmål knytt til Lånekassens logo eller visuelle profil, send e-post til pressekontakt.

Last ned logo


For web:

Logo i farger [png]

Logo negativ [png]


For trykk:

Logo i farger [png]

Logo negativ [png]

Logo sort-hvitt [png]