Lånekassens styre

Lånekassens styre er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp verksemda, og det skal kontrollere at den daglege leiinga utfører oppgåvene sine i samsvar med dei styringssignala og retningslinjene som departementet gir.

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022

Medlem Verv
Seunn Smith-Tønnessen Leiar
Dag Arne Kristensen Nestleiar
Vegard Iversen Styremedlem
Wenche Jakobsen Styremedlem
Brit Solem Tilsettrepresentant
Erik Storø Tilsettrepresentant
Torbjørn Tvedt 1. vara
Trine Stangeland 2. vara
Guro Marie Heggtveit Personleg vara for Solem
Knut Røli Personleg vara for Storø
Morgan Alangeh (ANSA) Studentrepresentant
Jonas Økland (NSO) Studentrepresentant
Thomas Bjørge Elton Gundersen (EO) Vara for studentrepresentant
Julie Iversen (NSO) Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantane er valde for perioden 3. juli 2020 til 30. juni 2021.