Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert: 09.01.2018
Eit tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til underliggjande etatar.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og skildrar prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav for arbeida. Tildelingsbrevene blir sende årleg etter behandlinga av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2018 og oversendelsesbrev.

Eldre tildelingsbrev

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2017 og oversendingsbrev.

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2016

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2015