Tildelingsforskriften for 2013-2014 er fastsatt

Sist oppdatert: 25.02.2013
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrifter for tildeling av utdanningsstøtte i 2013-2014. Nettsidene vil bli oppdatert i henhold til de nye forskriftene etter søknadsfristen 15. mars. De viktigste endringene for neste år er:
  • Basisstøtten vil være på 9 440 kr i måneden (94 400 kr i året). Av dette beløpet vil stipenddelen være på 3 776 kr, lånedelen på 5 664 kr.
  • Søkere som tar høyere utdanning i Russland eller Kina og mottar stipend fra russiske eller kinesiske offentlige støtteordninger (statsstipend), kan i tillegg få lån fra Lånekassen etter samme regler som for hjemmeboere, dvs. at det ikke kan gis utdanningsstipend ved bestått utdanning. Det kan gis reisestipend etter reglene i fjerde del.
  • Søkere som får barn 1. mars eller senere, har fått utvidet frist til utløpet av undervisningsåret med å sende inn opplysninger som fører til ny behandling.
  • Omgjøring av lån til utdanningsstipend ved bestått utdanning skal gjennomføres på samme tid som likningskontrollen for det aktuelle året.
  • Søkere som på omgjøringstidspunktet har betalt inn lån som kunne vært omgjort til stipend, dvs. har innfridd eller ikke har nok lån igjen til hele omgjøringen, får beløpet utbetalt (refusjonsordning). Dette gjelder bare søkere som har mottatt støtte i det året det foretas likningskontroll for.
  • Lån kan bare bli omgjort til utdanningsstipend i fire år bakover i tid eller fire år fremover i tid, mot tidligere åtte år. Endringen gjelder bare for eksamener tatt fra og med høsten 2013.
  • Det kan gis støtte til første år av en bachelorutdanning i utlandet ved læresteder av høy kvalitet, selv om først året, ev. også andre året, ikke tilsvarer høyere utdanning i Norge. Dette gjelder utdanning ved læresteder som finnes på internasjonalt anerkjente rangeringslister.
  • Det kan gis støtte til videregående opplæring i land utenfor Norden dersom søkeren er bosatt i utlandet fordi en av foreldrene eller ektefellen tar støtteberettiget utdanning der.
  • Ordningen med gradert sykestipend er forlenget til og med høsten 2013.

Her kan du lese hele forskriften om tildeling 2013-2014 (pdf).