Studielånsrenten holder seg lav

Sist oppdatert: 29.06.2015
Den flytende renten på studielån blir fra 1. april 2,8 prosent. Det betyr en liten oppgang i forhold til i dag.

– De av Lånekassens kunder som har flytende rente, kan fram til 1. april nyte godt av en rekordlav rente på 2,5 prosent. Deretter stiger den noe – til 2,8 prosent, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

465 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 82 000 har fast rente.

Frist for å binde 10. januar

De som har flytende rente, kan velge å binde for tre, fem eller ti år. Fast renten for tre, fem og ti års bindingstid er på henholdsvis 4,0 prosent, 4,5 prosent og 5,0 prosent. Fristen for å søke om fast rente fra 1. januar er 10. januar. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente.

Du kan søke om fast rente ved å logge deg inn med MinID på Dine sider.

Ny rentemodell fra 1. juli

Fra 1. juli 2010 endres rentefastsettelsen i Lånekassen. Fra da av vil både fast rente og flytende renten bli fastsatt seks ganger i året, mot fire ganger i dag. Den nye ordningen innebærer at kundene vil kunne binde renten seks ganger i året, mot fire tidligere.

– Med den nye rentemodellen blir etterslepet i forhold til markedsrenten noe mindre enn det er i dag. Endringen gjøres for at statsbankene, Lånekassen, Husbanken og Statens pensjonskasse, skal få et likt system for rentefastsettelse, sier Mjærum.