Støtte til fireårig bachelor i ikke-vestlige land

Sist oppdatert: 20.12.2012
Den 13. desember vedtok Stortinget innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for å gi studiestøtte fra og med førsteåret til studenter ved læresteder av høy kvalitet i alle ikke-vestlige land.

Endringen gjelder fra og med undervisningsåret 2013–2014.

Læresteder av høy kvalitet

Regjeringen åpnet i fjor for at Lånekassen kan gi støtte til førsteåret av bachelorgraden ved utvalgte læresteder av særlig høy kvalitet i BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina). Flertallet i utdanningskomiteen ser det som en naturlig konsekvens at det nå blir åpnet for støtte til førsteåret av bachelorgrader ved læresteder av høy kvalitet i alle ikke-vestlige land fra og med undervisningsåret 2013–2014. Aktuelle land er blant annet Sør-Korea, Argentina, Chile, Mexico og Japan.