Rekordlav treårig fastrente i Lånekassen

Sist oppdatert: 29.06.2015
Fastrentene på studielånet som gjelder fra 1. juli vil være 2,280 prosent for tre år, 2,477 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid.

– Dette er en tangering av tidenes laveste tre års fastrente i Lånekassen. Samtidig vil både tre og fem års fastrente være lavere enn flytende rente, sier Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen.

Alle de tre fastrentene går ned med nærmere 0,2 prosentpoeng. Flytende studielånsrente vil fra 1. juli være 2,673 prosent.

– Tidenes beste fastrentetilbud hadde vi i fjor høst, med 2,280 prosent for tre år, 2,379 prosent for fem år og 2,771 prosent for ti år, sier Andersen.

Kan søke med BankID

Kunder som ønsker å binde renta, kan gjøre det i perioden 1.–12. juni. Alle som søker om fastrente, må gjøre det på Dine sider på lanekassen.no. De kan nå også logge inn med BankID.

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kan ikke binde renten. De som avslutter utdanningen sin i vår, kan imidlertid søke om fastrente nå.

Sju av ti har flytende rente

180 000 av Lånekassens kunder har fast rente på studielånet sitt, 399 000 har flytende rente.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.