Nye fastrenter på studielånet

Sist oppdatert: 02.12.2014
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,521 prosent for tre år, 2,716 prosent for fem år og 3,300 prosent for ti års bindingstid, forutsatt at Stortinget vedtar å øke rentepåslaget med 0,25 prosentpoeng, slik regjeringen har foreslått.

I forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram i oktober, foreslo regjeringen å øke rentepåslaget i Lånekassen fra 1 prosent til 1,25 prosent fra 1. januar. Endelig statsbudsjett vedtas av Stortinget i desember.

– Flytende rente som gjelder fra 1. januar vil være 2,521 prosent, forutsatt økt rentepåslag, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet.
– Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente, sier Herstad.

423 250 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 144 100 har fast rente.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renta i Lånekassen