Ny administrerende direktør i Lånekassen

Sist oppdatert: 08.06.2012
Lånekassens styre har i dag ansatt Marianne Andreassen (50) som ny administrerende direktør i Lånekassen.

Marianne– Moderniseringsarbeidet i Lånekassen har bidratt til at organisasjonen har kommet langt innen digitalisering og effektivisering. Marianne Andreassen har kvalifikasjonene som skal  til for å videreføre moderniseringsarbeidet og utviklingen av framtidens Lånekasse, sier Kjetil Heltne, styreleder i Lånekassen.

Marianne Andreassen er utdannet cand.oecon og har bakgrunn som fagøkonom  fra departement, høyskole og Stortinget. Hun har vært statssekretær for flere statsråder og senere konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen. I 2004 ble hun tilsatt som  direktør med ansvar for å bygge opp Direktoratet for økonomistyring (DFØ). DFØ har under Andreassens ledelse gjennomgått omfattende omstillinger og fornyelse.  

– Jeg er ydmyk for Lånekassens viktige samfunnsoppdrag om å sikre alle lik mulighet til utdanning og samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft. Lånekassen er i dag en spydspiss innen brukervennlige digitale tjenester og digital masseforvaltning. Jeg ser fram til å lede en organisasjon som kan bidra med å levere fornøyde, ”digitale borgere” til norsk forvaltning og utnytte mulighetene til å drive så effektivt som mulig, sier Marianne Andreassen.

Marianne Andreassen tiltrer en seks års åremålstilling i november 2012.