Lånekassen på topp i innbyggerundersøkelsen igjen

Sist oppdatert: 10.06.2015
Difi la i dag fram resultatene av innbyggerundersøkelsen 2015. Lånekassen er det myndighetsorganet brukerne totalt sett er mest fornøyde med. Særlig fornøyde er de med de digitale løsningene.

Innbyggerundersøkelsen er den mest omfattende undersøkelsen av innbyggernes og brukernes tilfredshet med det offentlige tjenestetilbudet i Norge. Dette er tredje gang undersøkelsen gjennomføres, første gang var i 2010 og forrige gang var i 2013.

Også i 2010 og 2013 toppet Lånekassen lista over myndighetsorganer brukerne totalt sett var mest tilfredse med.

Samtidig har Lånekassen gått fram på de aller fleste områdene kundene er blitt spurt om.

Innbyggerundersøkelsen 2015 viser blant annet at kundene er spesielt fornøyde med de digitale tjenestene til Lånekassen. Dette samsvarer med Lånekassens strategier om digitalt førstevalg, der utgangspunktet er at kundene skal kunne utføre de fleste oppgaver selv på nett og finne svar på det meste av det de lurer på om Lånekassens ordninger eller kundeforholdet sitt på Lånekassens nettsider.

Innbyggerundersøkelsen konkluderer blant annet med at kundene er svært fornøyd med Lånekassens selvbetjeningsløsninger, med mulighetene til å utføre oppgaver på nett generelt og søke om stipend/lån/betalingsutsettelser spesifikt. De synes også det er lett å finne informasjon om Lånekassen og Lånekassens tilbud på nettsidene.