Høring om studiefinansieringsreglene

Sist oppdatert: 21.10.2010
Kunnskapsdepartementet har sendt forskriftene til Lånekassen for 2010-2011 på høring.

Forskriftene for utdanningsstøtteordningen bestemmes for ett undervisningsår av gangen. Forslagene til forskrifter er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for Kunnskapsdepartementet for 2010. Høringsfristen er 15. januar.

I forslaget står det blant annet:

  • ”Regjeringa foreslår å auke alle satsar i utdanningsstøtteordningane med 1,6 prosent for undervisningsåret 2010–11. Det inneber at basisstøtta til studentar i høgare utdanning stig frå 87 600 kroner i undervisningsåret 2009–10 til 89 000 kroner i undervisningsåret 2010–11.”
  • Høringsdokumentet

Hvem bestemmer?

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter forskriftene. Hvert år kommer det regelendringer i forskriftene. Det som koster penger, tar utgangspunkt i hva som er foreslått i Statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet får gjennom høringen inn forslag fra de ulike organisasjonene, blant annet elev- og studentorganisasjonene. Når forskriftene er endelig fastsatt, sendes de til Lånekassen.

Innspill gjennom elev- og studentorganisasjonene

Alle elever,studenter og tilbakebetalere har anledning til å bli hørt gjennom sine organisasjoner. Både elev- og studentorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene er på høringslisten.