Fortsatt lav fastrente i Lånekassen

Sist oppdatert: 01.07.2015
Fastrenten på studielån holder seg fortsatt lav og blir fra 1. januar 4,0 prosent for tre år, 4,5 prosent for fem år og 5,0 prosent for ti års bindingstid.

Det betyr en renteoppgang fra 1. januar på 0,1 prosentpoeng for tre års binding, samme rente for fem år og en nedgang på 0,1 prosentpoeng for ti år. Se alle rentesatsene her.

Søknadsfrist 10. januar

– Fristen for å søke om fastrente fra 1. januar, er 10. januar. Kundene må selv velge om de vil ha forutsigbar rente i årene som kommer eller om de vil ha flytende rente, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen. De som ikke aktivt velger fastrente innen fristen, beholder flytende rente.

Per i dag har 465 000 av Lånekassens kunder flytende rente, mens 82 000 har fast rente.

Søk på nett

Du kan søke om fastrente på Dine sider.

Flytende rente er nå 2,8 prosent, men blir fra 1. januar 2,5 prosent.