Den flytende studielånsrenta synker igjen

Sist oppdatert: 04.01.2014
Fra 1. mars vil den flytende studielånsrenta være på 2,477 prosent.

– Den flytende studielånsrenta har ligget på 2,575 prosent siden september 2013, men fra 1. mars synker den med knappe 0,1 prosentpoeng fra dagens nivå, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

I perioden 1.–12. desember kunne kunder i Lånekassen binde renta på 2,771 prosent for tre år, 3,162 prosent for fem år og 3,844 prosent for ti års bindingstid. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. februar. Nye fastrentesatser som gjelder for mars og april, blir offentliggjort i månedsskiftet februar–mars.