Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 01.11.2013
Den flytende renta i Lånekassen vil fra 1. januar 2014 være på 2,575 prosent.

– Den flytende studielånsrenta har stått uendret siden 1. september, og vil forbli den samme ut februar 2014, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

I perioden 1.–12. oktober kunne kunder i Lånekassen binde renta på 3,065 prosent for tre år, 3,455 prosent for fem år og 4,038 prosent for ti års bindingstid. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. desember. Nye fastrentesatser som gjelder for januar og februar, blir offentliggjort i månedsskiftet november–desember.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Følg renteutviklingen i Lånekassen