Den flytende studielånsrenta stiger fra nyttår

Sist oppdatert: 02.11.2012
Den flytende renta i Lånekassen har sunket jevnt og trutt siden juli 2011, men stiger nå for første gang på ett og et halvt år.

Fra 1. januar 2013 vil studielånsrenta være på 2,673 prosent.

–– Kunder med flytende rente kan nyte godt av en rekordlav rente på 2,477 prosent fram til 1. januar, da øker renta med nærmere 0,2 prosentpoeng, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Også rekordlave fastrenter

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fastrente, vil automatisk ha flytende rente.

Lånekassekunder kunne i perioden 1.–12. oktober binde renta på 2,379 prosent for tre år, 2,477 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti år. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. desember. Nye fastrentesatser som gjelder for januar og februar, blir offentliggjort 1. desember.

Følg renteutviklingen i Lånekassen