Feil om fast rente i flere aviser

Sist oppdatert: 02.02.2011
I en del aviser står det i dag ”Fra 1. mars vil studielånsrenta stige for alle som har fastrente..." Dette stemmer ikke. De nye fastrentesatsene gjelder bare for dem som binder renten fra 1. mars.

Alle som tidligere har valgt fast rente, beholder den rentesatsen de har.   

Feilen skyldes en melding fra NTB. De oppdaget etter hvert feilen de hadde gjort, og sendte ut en korrigert versjon. Uheldigvis er det den opprinnelige meldingen som i dag står i flere aviser.