Statistikk for klagenemda

Sist oppdatert: 04.09.2017
Under finn du grafar som viser saksbehandlingstid, kor mange saker som behandles, og kor mange av sakene som får medhald.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Klagenemda behandlingstid

Antall saker behandlet og antall medhold

Antall klager behandlet og mehold