Statistikk for klagenemda

Sist oppdatert: 27.12.2019
Under finn du grafar som viser saksbehandlingstid, kor mange saker som behandles, og kor mange av sakene som får medhald.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Antall saker behandlet og antall medhold