Statistikk for klagenemda

Sist oppdatert: 05.04.2018
Under finn du grafar som viser saksbehandlingstid, kor mange saker som behandles, og kor mange av sakene som får medhald.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Gjennomsnittlig behandlingstid klagenemnda

Antall saker behandlet og antall medhold

Antall saker og medhold i klagenemnda per år