Møter i klagenemnda

Sist oppdatert: 12.08.2020
Møtedatoar for klagenemnda hausten 2020.

  • Måndag 14. september
  • Måndag 19.oktober
  • Måndag 16.november
  • Måndag 14. desember.