Medlemmer i klagenemnda

Sist oppdatert: 09.07.2018
Klagenemnda har tre medlemmer med personlege varamedlemmer. Medlemmene blir valde for tre år om gongen, bortsett frå representantar for elevar og studentar, som blir valde for eitt år om gongen.

 Samansetjinga av klagenemnda

Medlemmer

Verv

Biørn Bogstad

Leder

Trine Standal

Nestleder/ vararepresentant for leder

Marianne K. Bahus

Vararepresentant

I tillegg er følgjande elev- og studentrepresentantar valde for perioden 1.juli 2017 til 30. juni 2018:

Medlemmer

Verv

Ole Kristian Bratset (ANSA)

Fast representant

Charlotte Gliddi (NSO)
Personlig vararepresentant

Sekretærer for klagenemnda

Fredrik Wie og Simen Steive