Få oversikt over nedbetalinga

Sist oppdatert: 24.11.2015

1. Logg inn på Dine sider

Trykk på logg inn på lanekassen.no Vel metode for å logge inn.
For eksempel BankID
Følg instruksjonane i
innloggingsportalen
1. Trykk på logg inn på lanekassen.no
2. Velg metode for å logge inn
Følg instruksjonene i innloggingsportalen

2. Opne betalingsplanen din

Trykk på Betalingsplan
i hovudmenyen
Sjå den oppdaterte betalingsplanen din Sjå kva terminbeløpet dekkjer. Klikk
på eit terminbeløp
Trykk på Betalingsplan i hovedmenyen
Se den oppdaterte betalingsplanen din

Se hva terminbeløpet dekker

Logg inn og få oversikt over nedbetalinga di no
Gjer det sjølv - oversikt