Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kor lang er behandlingstida no?

  Behandlingstid på søknader

  Dei fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandla automatisk og du får svar i løpet av ein vyrkedag.

  Nokre søknader må sjåast på av ein saksbehandlar og blir sette i ein behandlingskø. Du finn utrekna svartid for søknaden din på Dine sider. Dersom ein saksbehandlar ser at vi treng ytterlegare dokumentasjon frå deg, får du ei melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkeleg dokumentasjon tek vi opp behandlinga av søknaden din.

  Svartid på e-post

  For tida svarer vi på e-post du har sendt via Dine sider innan 8 dagar

  Har du sendt inn dokumentasjon?

  For tida er det 10 veker behandlingstid når du sender oss dokumentasjon med nye opplysningar, som vi ikkje har etterspurt. Eksempel på slik dokumentasjon kan vere nye opplysningar til ein ferdigbehandla søknad om utdanningsstøtte, søknad om foreldrestipend eller søknad om sjukestipend. I postkassen på Dine sider ser du når vi fekk dokumentasjonen frå deg.

  Behandlingstid på klagar

  Utrekna behandlingstid på klagar er for tida 8 veker. Dersom du har ein klage som skal vurderast i klagenemda, finn du møtedatoar her.