Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kor lang er behandlingstida no?

  Dei fleste søknader blir behandla automatisk, men nokre søknader må møtast på av ein saksbehandlar. Dette kan vere fordi vi manglar opplysningar, eller fordi ei opplysning må sjekkast. Når det skjer, blir søknaden din plassert i ein behandlingskø og du får ei behandlingstid.

  • Vi kan ikkje behandle søknaden din raskare sjølv om du ringjer oss eller sender oss e-post.

  Forskjellig behandlingstid avhengig av søknadstype

  Det er forskjellig behandlingstid, avhengig av kva du har sendt inn. Tabellen blir oppdatert kvar kvar uke og gir deg eit estimat på når du kan forvente å få svar.

  Søknadstype eller dokumentasjon

  Behandlingstid fra vi har mottatt søknaden/dokumentasjonen fra deg

  Du har sendt inn ein søknad om stipend og lån.

  På Dine sider finn du datoen du får svar på søknaden din.

  Når vi har behandlet søknaden din, og du har sendt oss endringer etterpå.  

  For tida behandlar vi brev vi mottok for 9 veker sidan.

  Du har søkt om
  foreldrestipend.      

  For tida behandlar vi søknadar vi mottok for 9 veker sidan.

  Du har søkt om forsørgjarstipend.

  For tida behandlar vi søknadar vi mottok for 10 veker sidan.

  Du har søkt om sjukestipend.

  For tida behandlar vi søknadar vi mottok for 8 veker sidan.

  Når du sender inn ei klage.

  For tida behandlar vi brev vi mottok 5 veker sidan.

  Du har sendt ei klage som må vurderast av Klagenemda.

  Se Klagenemdas møtedatoer

  Kva kan eg gjere for å få svar raskare?

  Har du har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon, bør du gjere dette snarast, fordi vi ventar på svar frå deg før vi kan behandle søknaden din. På Dine sider kan du sjå om vi har bedt om dokumentasjon.