Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Påbygging til generell studiekompetanse 30-timarskurs

  Elevar som har fullført minimum Vg1 og Vg2 frå yrkesfag kan følgje dette opplæringsløpet.

  Oppgi følgjande når du klargjer søknaden

  • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
  • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
  • Avsluttande nivå: Vg3 
  • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
  • Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).

   

  Oppgi følgjande når du klargjer søknaden:
  Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
  Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
  Avsluttande nivå: Vg3 
  Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
  Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).