Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset»)

  Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.

  For elevar som går på dette kurset, skal de i ein overgangsperiode berre oppgi fag frå gammal læreplan (LK06), sjølv om enkelte av elevane kanskje følger ny læreplan i nokre fag. Dette gjeld uavhengig av om eleven starta på utdanninga før hausten 2020, eller om eleven startar på utdanninga sitt studieåret 2020-2021. 
  Slik klargjer de søknaden
  Dersom de i ein tidlegare søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimar for heile utdanningsløpet til eleven, vil de sjå desse opplysningane i oppsummeringsbildet i klargjeringssaka. Etter å ha sjekka opplysningane i oppsummeringsbildet, trykker de Send inn dersom det ikkje er endringar i start- og sluttdato, og fag/årstimar som de tidlegare har meldt inn.
  Dersom start- og sluttdato er endra og/eller talet på fag som eleven skal ta er endra, må de korrigere opplysningane som blei melde inn tidlegare før de trykker Send inn. 
  Dersom skolen tidlegare ikkje har meldt inn opplysningar om eleven, skal de oppgi følgande:
  · Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
  · Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for heile den planlagde utdanninga til eleven.
  · Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga frå gammal læreplan, for eksempel elektrofag. Viss de ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har tatt tidlegare, kan de velje eit tilfeldig.
  · Avsluttande nivå: Vg3
  · Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
  · Huk av for faga som eleven skal ta. Her skal de berre velje fag frå gammal læreplan (LK06). Sjå illustrasjonar som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).
  HER ER NYE SKJERMBILDE

  For elevar som går på dette kurset, skal de i ein overgangsperiode berre oppgi fag frå gammal læreplan (LK06), sjølv om enkelte av elevane kanskje følger ny læreplan i nokre fag. Dette gjeld uavhengig av om eleven starta på utdanninga før hausten 2020, eller om eleven startar på utdanninga sitt studieåret 2020-2021. 

  Slik klargjer de søknaden

  Dersom de i ein tidlegare søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimar for heile utdanningsløpet til eleven, vil de sjå desse opplysningane i oppsummeringsbildet i klargjeringssaka. Etter å ha sjekka opplysningane i oppsummeringsbildet, trykker de Send inn dersom det ikkje er endringar i start- og sluttdato, og fag/årstimar som de tidlegare har meldt inn.

  Dersom start- og sluttdato er endra og/eller talet på fag som eleven skal ta er endra, må de korrigere opplysningane som blei melde inn tidlegare før de trykker Send inn

  Dersom skolen tidlegare ikkje har meldt inn opplysningar om eleven, skal de oppgi følgande:

  • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
  • Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for heile den planlagde utdanninga til eleven.
  • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga frå gammal læreplan, for eksempel elektrofag. Viss de ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har tatt tidlegare, kan de velje eit tilfeldig.
  • Avsluttande nivå: Vg3
  • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
  • Huk av for faga som eleven skal ta. Her skal de berre velje fag frå gammal læreplan (LK06). Sjå illustrasjonar som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

  Huk av avsluttende nivå og velg programområde