Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset»)

  Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.

  Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset») 
  Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.
  Oppgi følgjande når du klargjer søknaden:
  Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering 
  Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Hvis du ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare, kan du velje eit tilfeldig.) 
  Avsluttande nivå: Vg3 
  Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
  Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

  Oppgi følgjande når du klargjer søknaden

   

  • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering.
  • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. Hvis du ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare, kan du velje eit tilfeldig.
  • Avsluttande nivå: Vg3 
  • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
  • Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

  Huk av avsluttende nivå og velg programområdeVG1VG2VG3