Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?

  Det er mogeleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel "six-pack-kurset". Då må du gjere følgjande: 

  • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
  • Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)
  • Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
  Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?
  Det er mogeleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel <UKJENT:six-pack-kurset>. Då må du gjere følgjande: 
  • Då må du gjere følgjande: • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»• Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)• Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
  «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
  Vel nivå (Vg1, Vg2 eller Vg3)
  Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda