Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Elevar som startar på utdanninga haust 2020 og skal ta fag frå fleire nivå

  Elevar som startar på utdanninga sin hausten 2020 kan ta fag både frå gammal og ny læreplan. I klargjeringssaka skal de oppg fag både etter ny (LK20) og gammal læreplan (LK06) dersom eleven får opplæring etter begge.
  Når de oppgir fag, huk av på følgande måte:
  · Frå ny læreplan (LK20): Vg1-fag
  · Frå gammal læreplan (LK06): Vg2- og Vg3-fag 
  Unntak for elevar som tek faget norsk på yrkesfag: 
  For elevar som skal ta faget norsk, må de lese under «Elevar som startar med faget norsk yrkesfag haust 2020 og skal ta heile utdanninga over to år» for korleis de klargjer søknaden.
  Siv har lagt inn eit eksempel med nye skjermdumpar:
  Eksempel: Eleven skal ta fellesfag frå Vg1, Vg2 og felles programfag frå Vg3 (programområde Helsesekretær)
  · Vg1: Huk av for faga under LK20 (ny læreplan)
  · Vg2 og Vg3: Huk av for faga under LK06 (gammal læreplan)
  Sidan faget engelsk blir tilbydd på Vg1 etter nye læreplanar for yrkesfag skal de ikkje huke av for engelskfaget på Vg2.
  Dersom eleven avsluttar fag på Vg1 i haustsemesteret 2020, må de velje frå gammal læreplan (LK06) for desse faga, fordi første mogelege eksamen etter nye læreplanar er våren 2021. Elevar som skal avslutte faga haust 2020 skal følge gammal læreplan.
  Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma 
  Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma som er innført i forbindelse med fagfornyinga, må de velje to programområde for å kunne oppgi fag frå Vg2 og Vg3. 
  · Vel det nye programområdet som hovudområde. Her vil de berre få opp Vg1-fag etter ny læreplan, huk av for desse.
  · Vel eit av dei gamle, tilsvarande utdanningsprogramma, som «Programområde 2». Her oppgir de fag som eleven skal ta på Vg2, og eventuelt Vg3.
  Når de melder avsluttande nivå, vel Vg1.

  Dersom eleven startar med norsk på yrkesfag haust 2020 og skal ta utdanninga over to år, må du lese rettleiinga som du finn under «Elevar som startar med faget norsk yrkesfag haust 2020 og skal ta heile utdanninga over to år».

  For elevar som ikkje skal ta norsk yrkesfag gjeld følgande: 

  Elevar som startar på utdanninga sin hausten 2020 kan ta fag både frå ny og gammal læreplan. I klargjeringssaka skal de oppg fag både etter ny (LK20) og gammal læreplan (LK06) dersom eleven får opplæring etter begge.

  Når de oppgir fag, huk av på følgande måte:

  • Frå ny læreplan (LK20): Vg1-fag
  • Frå gammal læreplan (LK06): Vg2- og Vg3-fag 

  Eksempel: Eleven skal ta fellesfag frå Vg1, Vg2 og felles programfag frå Vg3 (programområde Helsesekretær)

  • Vg1: Huk av for faga under LK20 (ny læreplan)
  • Vg2 og Vg3: Huk av for faga under LK06 (gammal læreplan)

  Sidan faget engelsk blir tilbydd på Vg1 etter nye læreplanar for yrkesfag skal de ikkje huke av for engelskfaget på Vg2.

  Dersom eleven avsluttar fag på Vg1 i haustsemesteret 2020, må de velje fag frå gammal læreplan (LK06) fordi første mogelege eksamen etter nye læreplanar er våren 2021. Elevar som skal avslutte faga haust 2020 skal følge gammal læreplan.

  Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma 

  Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma som er innført i forbindelse med fagfornyinga, må de velje to programområde for å kunne oppgi fag frå Vg2 og Vg3. 

  • Vel det nye programområdet som hovudområde. Her vil de berre få opp Vg1-fag etter ny læreplan, huk av for desse.
  • Vel eit av dei gamle, tilsvarande utdanningsprogramma, som «Programområde 2». Her oppgir de fag som eleven skal ta på Vg2, og eventuelt Vg3. 
  • Når de melder avsluttande nivå, vel Vg1.