Praksiskandidatar

Sist oppdatert: 19.03.2018
Vilkår for støtte og omgjering av lån til stipend.
  • Lånekassen gir støtte til praksiskandidatar som følgjer ei utdanning der målet er å ta tverrfagleg eksamen som privatist. Støtte kan berre bli gitt til teoridelen av utdanninga.
  • Praksiskandidatar som har bestått tverrfagleg eksamen, får omgjort lån til stipend, sjølv om faget ikkje gir utteljing i årstimar.
  • Utdanninga blir registrert som fullført når Lånekassen får melding om at tverrfagleg eksamen er bestått.