Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  I samband med teknisk vedlikehald har det skjedd ein feil i våre system. Nokre kundar har derfor fått mail om avtalegiro. Vi beklagar feilen!

  Opprette ny utdanning

  • Dersom de skal opprette ei ny utdanning og er tilknytte Vigo, vil vi som regel få opplysningar om dette frå Vigo.

  • Somme typar utdanningar må de søkje om godkjenning for, for eksempel vaksenopplæring og fagopplæring i skole.

  • Opplysningar om fagopplæring i skole må de sende per e-post, ikkje gjennom ein søknad i arbeidsflata. Les meir om korleis de går fram for å søkje om støtterett til fagopplæring i skole.

  • Ver merksam på at opplæring som blir sett i gang av Nav, eller i samråd med Nav, ikkje gir rett til støtte frå Lånekassen, jf. § 4-8, bokstav c i forskrifta om utdanningsstøtte.

  • Søknad om støtterett finn de på arbeidsflata.