Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    I samband med teknisk vedlikehald har det skjedd ein feil i våre system. Nokre kundar har derfor fått mail om avtalegiro. Vi beklagar feilen!

    Klargjer søknader på arbeidsflata

    Før Lånekassen kan behandle somme av søknadene, må de gi eller stadfeste opplysningar i desse søknadene. Dette kallar vi å klargjere ein søknad.

    Ved nokre lærestader blir alle søknadene sende til arbeidsflata for klargjering, mens ved andre lærestader blir berre ein del av søknadene sende til arbeidsflata.