Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Fråvær, avbrott og endring i studiebelastning

  De må melde frå fortløpande til Lånekassen om endringar som kan påverke støtta til eleven.

  Nytt frå undervisningsåret 2018–2019  
  Frå undervisningsåret 2018–2019 skal de ved lærestadene ikkje lenger melde inn endring i studiebelastning for elevane som har ungdomsrett, fordi dette ikkje lenger påverkar kor mykje støtte eleven har rett til.  
  Elevar med ungdomsrett får full støtte til vidaregåande opplæring i Noreg, sjølv om dei tek utdanning på deltid. 

  Nytt frå undervisningsåret 2018–2019
  Frå undervisningsåret 2018–2019 skal de ved lærestadene ikkje lenger melde inn endring i studiebelastning for elevane som har ungdomsrett, fordi dette ikkje lenger påverkar kor mykje støtte eleven har rett til.

  Elevar med ungdomsrett får full støtte til vidaregåande opplæring i Noreg, sjølv om dei tek utdanning på deltid.