Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Eleven møter til undervisning igjen, men har deretter nytt fråvær

    Dersom du har rapportert fråvær for ein elev/student éin gong, og ho møter til undervisning igjen, må du sende inn ei ny fråværsmelding når eleven/studenten passerer ytterlegare ti dagar med fråvær. Du skal då oppgi det totale fråværet for heile semesteret.