Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eleven leverer sjukemelding, og det ulegitimerte fråværet er no blitt legitimert

  Dette må du gjere:

  • Søk opp eleven/studenten. 
  • Send ny fråværsmelding ved å klikke på lenkja «Fråvær».
  • Trekk frå dagane/timane med legitimert fråvær. 
  • Oppgi det nye totale talet på dagar/timar med ulegitimert fråvær. 
  Eksempel:
  I den første fråværsmeldinga oppgir du at eleven har eit fråvær på 24 dagar, noko som fører til at eleven har rett til mindre støtte. Eleven leverer sjukemelding etter at du har meldt inn fråværet, og sjukemeldinga fører til at 20 av fråværsdagane blir godkjende som legitimert fråvær.

  Du skal då sende inn ei ny fråværsmelding og oppgi at eleven no har eit fråvær på fire dagar. Vi behandlar saka på nytt og justerer det tidlegare trekket i støtta.
  Dette må du gjere:
  Søk opp eleven/studenten. 
  Send ny fråværsmelding ved å klikke på lenkja «Fråvær».
  Trekk frå dagane/timane med legitimert fråvær. 
  Oppgi det nye totale talet på dagar/timar med ulegitimert fråvær.