Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Du har først svart «nei», og eleven møter fram til undervisninga igjen

  Dersom du svarer «nei» på spørsmålet «Møter eleven til undervisninga no?», og eleven seinare møter til undervisninga, er det viktig at du sender ei ny fråværsmelding med det totale fråværet. Det er ikkje tilstrekkeleg å rapportere «møtt» i semesteret etterpå.

  Dette må du gjere: 

  Søk opp eleven/studenten.
  Send ny fråværsmelding ved å klikke på lenkja «Oppmøte etter fråvær».
  Oppgi eleven/studenten sitt totale fråvær for heile semesteret*.
  Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisninga no?»
  • Søk opp eleven/studenten.
  • Send ny fråværsmelding ved å klikke på lenkja «Oppmøte etter fråvær».
  • Oppgi eleven/studenten sitt totale fråvær for heile semesteret*.
  • Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisninga no?».
  * Dersom vårsemesteret har starta og du skal melde inn fråvær for vårsemesteret, men eleven/studenten har hatt fråvær på mindre enn 21 dagar om hausten, skal du likevel berre melde inn fråværet for våren.
   
  Har eleven/studenten hatt fråvær på 21 dagar eller meir også om hausten, må du i tillegg melde frå om det.