Rapportere endringar i studiebelastninga

Sist oppdatert: 14.08.2018
Du må melde frå dersom ein elev utan ungdomsrett endrar antall undervisningstimar og/eller årstimar.
  • Endringar kan påverke kor mykje pengar ho kan få.
  • Lånekassen gir støtte ut frå kva studiebelastning eleven har.
  • Du rapporter endringar på arbeidsflata for lærestadene.

Nytt frå 2018–2019 for elevar med ungdomsrett 

Frå undervisningsåret 2018–2019 skal de ikkje lenger melde inn endring i studiebelastning for elevane som har ungdomsrett. De skal framleis melde inn endra studiebelastning for elevar som ikkje har ungsdomsrett.

Årsaka er at elevar med ungdomsrett får full støtte til vidaregåande opplæring i Noreg, sjølv om dei tek utdanning på deltid. Dette gjeld også for søkjarar som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elevar som tidlegare ikkje hadde rett til støtte.   

Det er framleis eit krav om fulltidsutdanning for søkjarar som skal ta vidaregåande opplæring i utlandet, med rett til støtte etter fjerde del i forskrifta om tildeling av utdanningsstøtte.  

Lånekassen gir vanlegvis støtte ut frå kva studiebelastning eleven har. I somme tilfelle gjer vi unntak frå dette og gir fulltidsstøtte sjølv om eleven tek utdanning på deltid. 
Les meir om unntaka som kan gi rett til fulltidsstøtte her .