Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Lån og stipend til elevar i fagopplæring i skole

    • Desse utdanningane avvik ofte frå det vanleg studieåret når det gjeld kor lenge dei varer. Elevane har rett til lån og stipend i så mange månader som dei deltek i undervisninga.
    • Elevane har til vanleg rett til fullt lån og stipend med utstyrsstipend. Storleiken på utstyrsstipendet er avhengig av programområdet.