Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Lånekassen gir ikkje støtte til læreplasskurs

    • Læreplasskurs blir tilbodne som eit tillegg til ordinær opplæring, og deltakarane har ikkje elevstatus når dei deltek på kursa. Elevstatus er eit vilkår for støtte frå Lånekassen. Sjå forskrift om tildeling av utdanningsstøtte§ 3-1.
    • Opplæring ved offentleg vidaregåande skole må følgje ein offentleg godkjent læreplan. Læreplasskurs inneheld ikkje undervisning som følgjer offentleg godkjente læreplanar (Kunnskapsløftet). Les meir om kva slags utdanning vi gir støtte til i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 4-1.
    • Læreplasskursa har ulik lengd på inntil 13 veker. Dette er for kort tid til at Lånekassen kan gi støtterett. Les meir om krav til lengda til utdanningane i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte  § 7-4