Godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 20.04.2020
Lærestader som ønskjer å tilby nye utdanningar må søkje Lånekassen om å få utdanninga godkjent for utdanningsstøtte.

Bruk skjemaet «Søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte», som de finn på arbeidsflata for lærestadene. Legg ved kopi av vedtaket frå NOKUT.

Godkjenning av ny utdanning
Dersom de ønskjer å tilby nye utdanningar som de sjølve ikkje har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må de søkje om støtterett for desse. Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som de finn på arbeidsflata for lærestadene. Legg ved kopi av vedtaket frå NOKUT.
Universitet
Universiteta har fullmakt til å opprette utdanningar på alle nivå. Registrer nye utdanningar i FS.
Vitskaplege høgskolar
Vitskaplege høgskolar har dei same fullmaktene som universiteta på fagområde der de har rett til å tildele doktorgradar. 
For fagområde der de ikkje har rett til å tildele doktorgradar, må de søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.
Høgskolar
Høgskolar har fullmakt til å opprette utdanningar på bachelornivå. De må søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Universitet

Universiteta har fullmakt til å opprette utdanningar på alle nivå. Registrer nye utdanningar i FS.

Vitskaplege høgskolar

Vitskaplege høgskolar har dei same fullmaktene som universiteta på fagområde der de har rett til å tildele doktorgradar. 

For fagområde der de ikkje har rett til å tildele doktorgradar, må de søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Høgskolar

Høgskolar har fullmakt til å opprette utdanningar på bachelornivå. De må søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergradsnivå.