Søk om godkjenning for ny utdanning

Sist oppdatert: 29.01.2020
Lærestader som ønskjer å tilby nye utdanningar må søkje Lånekassen om å få utdanninga godkjent for utdanningsstøtte.

Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som de finn på arbeidsflata for lærestadene. Legg ved kopi av vedtaket frå NOKUT.

Godkjenning av ny utdanning
Dersom de ønskjer å tilby nye utdanningar som de sjølve ikkje har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må de søkje om støtterett for desse. Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som de finn på arbeidsflata for lærestadene. Legg ved kopi av vedtaket frå NOKUT.
Universitet
Universiteta har fullmakt til å opprette utdanningar på alle nivå. Registrer nye utdanningar i FS.
Vitskaplege høgskolar
Vitskaplege høgskolar har dei same fullmaktene som universiteta på fagområde der de har rett til å tildele doktorgradar. 
For fagområde der de ikkje har rett til å tildele doktorgradar, må de søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.
Høgskolar
Høgskolar har fullmakt til å opprette utdanningar på bachelornivå. De må søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Universitet

Universiteta har fullmakt til å opprette utdanningar på alle nivå. Registrer nye utdanningar i FS.

Vitskaplege høgskolar

Vitskaplege høgskolar har dei same fullmaktene som universiteta på fagområde der de har rett til å tildele doktorgradar. 

For fagområde der de ikkje har rett til å tildele doktorgradar, må de søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Høgskolar

Høgskolar har fullmakt til å opprette utdanningar på bachelornivå. De må søkje NOKUT om godkjenning for tilbod på mastergradsnivå.