Rapportere utdanningar

Sist oppdatert: 25.03.2019
Kvart år må de gi opplysningar om kva for godkjente utdanningar lærestaden skal tilby i det kommande undervisningsåret.