Rapportere utdanningar

Sist oppdatert: 07.08.2017
Kvart år må de gi opplysningar om kva for godkjente utdanningar lærestaden skal tilby i det kommande undervisningsåret.