Rettlei studentar om stipend og lån

Sist oppdatert: 20.04.2020
Alle lærestader skal bidra til å informere elevar og studentar om Lånekassen sine ordningar.

våre nettsider for universitets- og høgskoleutdanning finn du informasjon som vil vere nyttig når du skal rettleie studentar om våre ordningar.

Vi har også laga ei eiga side med informasjonsmateriell retta mot studentar.

Du kan lese meir om veiledningsplikta til lærestadene i rundskriv frå Kunnskapsdepartementet.