Presiseringar om frammøte

Sist oppdatert: 28.09.2018
Nedanfor kan du lese om rapportering av frammøte, samt kva du skal gjere dersom ein elev for eksempel byter utdanningsprogram, byter skole eller sluttar.

Lånekassen er kjent med at enkelte skolar ventar med å rapportere frammøte til ei stund etter skolestart, fordi elevar byter utdanningsprogram i starten av skoleåret.

Ikkje vent med å melde frammøte

Vi ønskjer å presisere at de ikkje skal vente med å melde frammøte. De skal rapportere «møtt» så raskt som mogeleg etter at eleven har starta undervisninga/møtt opp.

Elever som byter utdanningsprogram 

Presiseringar om frammøte 
Nedanfor kan du lese om rapportering av frammøte, samt kva du skal gjere dersom ein elev for eksempel byter utdanningsprogram, byter skole eller sluttar. 
Lånekassen er kjent med at enkelte skolar ventar med å rapportere frammøte til ei stund etter skolestart, fordi elevar byter utdanningsprogram i starten av skoleåret. Vi ønskjer difor å presisere at de ikkje skal vente med å melde frammøte. Rapporteringa av «møtt» skal skje så raskt som mogeleg etter at eleven har starta undervisninga/møtt opp.
Elever som byter utdanningsprogram 
· Når Lånekassen sender «møtt-oppgåver» til skolane, er søknadene allereie ferdigbehandla av Lånekassen.  
· Rapportering av «møtt» frå skolen si side  er berre eit utbetalingskriterium. 
· Når det gjeld utstyrsstipend, vil eleven behalde dette sjølv om han  bytter til eit utdanningsprogram med lågare sats. Dersom eleven begynner på eit utdanningsprogram med høgare sats, må han sjølv sende ein ny søknad til Lånekassen for å få utbetalt mellomlegget.
·Skolen treng derfor ikkje informere Lånekassen om kva elevar som har byta utdanningsprogram.   
Elevar som byter skole
· Dersom ein elev byter skole, skal d melde avbrot. Eleven må sjølv sende inn ein ny søknad, og oppgje ny skole. 
Elevar som sluttar på skolen
· Dersom ein elev sluttar, skal d melde avbrot. 
Kva blir rekna som frammøte for elevar som har/tar? nettundervisning? 
· Det er opp til skolen å vurdere kva dei vurderer som «oppstart/frammøte» for elevar som tar nettundervisning. 
Meir informasjon om rapportering av frammøte 
· Her finn du meir informasjon om rapportering av frammøte (lekkje til «OSS» om frammøte). 
  • Når Lånekassen sender «møtt-oppgåver» til skolane, er søknadene allereie ferdigbehandla av Lånekassen.  
  • Rapportering av «møtt» frå skolen si side er berre eit utbetalingskriterium. 
  • Når det gjeld utstyrsstipend, vil eleven behalde dette sjølv om han bytter til eit utdanningsprogram med lågare sats. Dersom eleven begynner på eit utdanningsprogram med høgare sats, må han sjølv sende ein ny søknad til Lånekassen for å få utbetalt mellomlegget. De treng derfor ikkje informere Lånekassen om kva elevar som har skifta utdanningsprogram.   

Elevar som byter skole

  • Dersom ein elev byter skole, skal de melde avbrot. Eleven må sjølv sende inn ein ny søknad, og oppgje ny skole. 

Elevar som sluttar på skolen

  • Dersom ein elev sluttar, skal de melde avbrot. 

Kva blir rekna som frammøte for elevar som tar nettundervisning? 

  • Det er opp til skolen å vurdere kva dei vurderer som «oppstart/frammøte» for elevar som tar nettundervisning. 

Meir informasjon om rapportering av frammøte