Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    For lærestader som tilbyr grunnskoleutdanning

    Frå og med undervisningsåret 2018-2019 kan Lånekassen gi støtte til elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd. Dette er elevar som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som treng meir grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre vidaregåande opplæring. Desse elevane får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter. Lærestader som tilbyr / skal tilby grunnskoleopplæring for denne gruppa, må sende e-post til Lånekassen  om dette. 

    Frå og med undervisningsåret 2018-2019 kan Lånekassen gi støtte til elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd. Dette er elevar som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som treng meir grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre vidaregåande opplæring. Desse elevane får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter.

    Lærestader som tilbyr / skal tilby grunnskoleopplæring for denne gruppa, må sende om dette.