Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  For fagskolar, universitet og høgskole

  No kan studentar få støtte til delstudiar i utlandet på deltid:
  Studentar kan få støtte til delstudiar i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanninga må vere ein del av ei høgare utdanning eller fagskoleutdanning dei har starta i Noreg. Støtta blir berekna ut frå studiebelastninga til studenten i delstudieperioden. 
  Opptrappinga til 11 månader med studiestøtte fortset
  Studentane vil våren 2019 få utvida støtteperioden med ytterlegare ei veke i den fireårige opptrappinga til 11 månader med studiestøtte. Det vil seie at dei får 10 månader pluss tre veker med studiestøtte. I 2020 skjer opptrappinga med den fjerde veka med studiestøtte.
  Ikkje alle får 11 månader med studiestøtte
  Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret. 
  For å ha rett til den ekstra utbetalinga må ein studere i ein periode på minst fire månader og maks. fem månader i perioden: 
  o 16. januar til 15. juli for utdanningar i Noreg
  o 16. januar til 15. august for utdanningar i utlandet
  Her kan du lese meir om opptrappinga til 11 månader med studiestøtte. 

  No kan studentar få støtte til delstudiar i utlandet på deltid

  Studentar kan få støtte til delstudiar i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanninga må vere ein del av ei høgare utdanning eller fagskoleutdanning dei har starta i Noreg. Støtta blir berekna ut frå studiebelastninga til studenten i delstudieperioden. 

  Opptrappinga til 11 månader med studiestøtte fortset

  Studentane vil våren 2019 få utvida støtteperioden med ytterlegare ei veke i den fireårige opptrappinga til 11 månader med studiestøtte. Det vil seie at dei får 10 månader pluss tre veker med studiestøtte. I 2020 skjer opptrappinga med den fjerde veka med studiestøtte.

  Ikkje alle får 11 månader med studiestøtte

  Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret. For å ha rett til den ekstra utbetalinga må ein studere i ein periode på minst fire månader og maks. fem månader i perioden: o 16. januar til 15. juli for utdanningar i Norego 16. januar til 15. august for utdanningar i utlandet

  Her kan du lese meir om opptrappinga til 11 månader med studiestøtte.