Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Så mykje stipend kan du få

  Utstyrsstipend til alle elevar

  Når du startar på vidaregåande, kan du få utstyrsstipend, men du må søkje om det.

  Utstyrsstipendet er meint å hjelpe til å dekkje utgifter til skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du får 1 071 kroner, 1 611 kroner, 2 597 kroner eller 4 412 kroner per år, avhengig av kva utdanningsprogram/programområde du tek.

  Les meir om utstyrsstipend

  Bortebuarstipend til elevar

  Må du bu borte frå foreldra dine, kan du ha rett til bortebuarstipend på inntil 4 603 kroner per månad. Les meir om bortebuarstipend.

  Inntektsavhengig stipend til elevar i familiar med svak økonomi

  Inntektsavhengig stipend blir vurdert opp mot økonomien til foreldra dine og er på anten 1 114 kroner, 2 228 kroner eller 3 344 kroner per månad.

  Les meir om inntektsavhengig stipend.

  Les meir om kor mykje stipend du kan få