For elevar på vidaregåande

Sist oppdatert: 16.05.2019
Elevar kan få stipend frå Lånekassen.

Alle elevar i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend, somme elevar får bustipend, og somme får grunnstipend. Er du over 18 år og bortebuar, kan du søkje om lån.

Still spørsmål og få nyttig informasjon på www.facebook.com/lanekassen.vgs/

Så mykje stipend kan du få

Utstyrsstipend til alle elevar

Når du startar på vidaregåande, kan du få utstyrsstipend, men du må søkje om det.

Utstyrsstipendet er meint å hjelpe til å dekkje utgifter til skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du får 1 051 kroner, 2 326 kroner eller 3 887 kroner per år, avhengig av kva utdanningsprogram du tek.

Les meir om utstyrsstipend

Bustipend til elevar som bur borte

Må du bu borte frå foreldra dine, kan du ha rett til bustipend på inntil 4 517 kroner per månad. Les meir om bustipend.

Grunnstipend til elevar i familiar med svak økonomi

Grunnstipendet avheng av økonomien til foreldra dine og er på anten 1 093 kroner, 2 186 kroner eller 3 282 kroner per månad.

Les meir om grunnstipend.

Les meir om kor mykje stipend du kan få

Søk om stipend når du har fått skoleplass

Du kan søkje om støtte frå Lånekassen for neste skoleår dersom

  • du har fått skoleplass
  • og har takka ja til plassen

Elevar som får skoleplass, kan søkje i juli. Står du på venteliste, kan du først søkje i august.

Les meir om korleis du søkjer om stipend og når du får pengane

Slik får du pengane

Du får svar på søknaden på Dine sider. Er du over 18 år, signerer du avtalen sjølv. Er du under 18 år, må ein forelder signere avtalen for deg.

Får du lån til skolepengar, kjem avtalen i posten, og du og ein forelder må signere saman.

Slik signerer foreldre til elevar under 18 år

Foreldre/verje skal signere avtalen om støtte til elevar under 18 år. Vi treng berre signatur frå ein av foreldra. Les meir om foreldresignering på lanekassen.no. Elever over 18 år signerer avtalen sjølv.