For elevar på vidaregåande

Sist oppdatert: 22.06.2017
Informasjon om stipend til elevar på vidaregåande.

Elevar kan søkje om stipend når dei har skoleplass

Elevar kan søkje om støtte frå Lånekassen for neste skoleår dersom

  • dei har komme inn på førstevalet sitt på vidaregåande skole
  • og har takka ja til plassen

Opptaka til vidaregåande skole skjer tidlegast i juli.

Elevar som ikkje kom inn på førstevalet sitt på vidaregåande skole, kan søkje frå 1. august.

Les meir om korleis du søkjer om stipend og når du får pengane

Slik signerer foreldre til elevar under 18 år

Foreldre/verje skal signere avtalen som støtte til elevar under 18 år. Vi treng berre signatur fra ein av foreldra.

Les meir om foreldresignering på lanekassen.no 

Grafisk framstilling av korleis elevar søkjer om støtte og kva dei kan få

Bilete av elevar til bruk saman med tekstar i sosiale medium og artiklar på nett

Facebookside for elevar i vidaregåande