Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Så mykje stipend kan du få

  Utstyrsstipend til alle elevar

  Når du startar på vidaregåande, kan du få utstyrsstipend, men du må søkje om det.

  Utstyrsstipendet er meint å hjelpe til å dekkje utgifter til skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du får 1 032 kroner, 2 285 kroner eller 3 818 kroner per år, avhengig av kva utdanningsprogram du tek.

  Les meir om utstyrsstipend

  Bustipend til elevar som bur borte

  Må du bu borte frå foreldra dine, kan du ha rett til bustipend på inntil 4 437 kroner per månad. Les meir om bustipend.

  Grunnstipend til elevar i familiar med svak økonomi

  Grunnstipendet avheng av økonomien til foreldra dine og er på anten 1074 kroner, 2147 kroner eller 3224 kroner per månad.

  Les meir om grunnstipend.

  Sjå kor mykje stipend du kan få