For elevar på ungdomsskole

Sist oppdatert: 20.06.2017
Informasjon om stipend til elevar som skal starte på vidaregåande skole.

Så mykje kan elevar få

Alle elevar får utstyrsstipend, somme får bustipend, og somme får grunnstipend.

Viusalisering av "Så mykje kan du få"

Slik søkjer dei

Elevar kan søkje om stipend når dei har fått skoleplass.

Visualisering av søkjeprosess

Slik signerer foreldre til elevar under 18 år

Slik får dei pengane

Når vi har behandla søknaden til ein elev, får ho svar på Dine sider. Foreldra må signere avtalen, så lenge eleven er under 18 år. 

Visualisering av "Slik får du pengane".