For elevar på ungdomsskole

Sist oppdatert: 16.05.2019
Du kan få stipend på vidaregåande.

Skal du begynne på vidaregåande skole, kan du søkje om stipend frå Lånekassen. Du søkjer på lanekassen.no. i juli, når du har fått skoleplass og takka ja til den.

Så mykje stipend kan du få

Utstyrsstipend til alle elevar

Når du startar på vidaregåande, kan du få utstyrsstipend, men du må søkje om det.

Utstyrsstipendet er meint å hjelpe til å dekkje utgifter til skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. Du får 1 051 kroner, 2 326 kroner eller 3 887 kroner per år, avhengig av kva utdanningsprogram du tek.

Les meir om utstyrsstipend

Bustipend til elevar som bur borte

Må du bu borte frå foreldra dine, kan du ha rett til bustipend på inntil 4 517 kroner per månad. Les meir om bustipend.

Grunnstipend til elevar i familiar med svak økonomi

Grunnstipendet avheng av økonomien til foreldra dine og er på anten 1 093 kroner, 2 186 kroner eller 3 282 kroner per månad.

Les meir om grunnstipend.

Les meir om kor mykje stipend du kan få

Slik søkjer du om stipend

Du søkjer om stipend på lanekassen.no. når du har fått skoleplass.

Sjå korleis du søkjer

Ein søknad for alle stipend

Du bruker same søknad for alle våre stipend.