For studentar

Sist oppdatert: 23.08.2018
Søk om stipend og lån frå Lånekassen.

No kan du søkje om stipend og lån til høgare og anna utdanning. Det er lurt å søkje tidleg, så får du pengar til studiestart. Søk på lanekassen.no.

Søk om stipend og lån

Få informasjon på Facebook

Slik søkjer du

Skal du fortsetje å studere til hausten? No kan du søkje om stipend og lån frå Lånekassen dersom du har studieplass.

Søk om stipend og lån her

Så mykje støtte kan du få

Du kan få inntil 10 825 kroner i basisstøtte per månad i undervisningsåret 2018-2019. Støtta blir utbetalt som eit lån, men 40 prosent av lånet kan bli gjord om til stipend når du fullfører utdanninga.

Vi gir i utgangspunktet all basisstøtte, det vil seie pengar du skal leve av og bu for, som lån. Men du kan få gjord om delar av dette lånet til stipend dersom du ikkje bur saman med foreldra dine under utdanninga din, har inntekt og formue under grensene og består utdanninga. Den delen av basisstøtta som seinare kan gjerast om til stipend, blir kalla omgjeringslån.

Fulltidsstudentar i høgare utdanning og på fagskole får utbetalt støtte til to ekstra veker i juni 2018, som ein del av opptrappinga til 11 månader med studiestøtte.

Slik skjer omgjering av lån til stipend

All støtte frå Lånekassen blir utbetalt som eit lån, men 40 prosent av lånet kan bli gjord om til stipend dersom du er bortebuar, har inntekt og formue under grensene og har bestått utdanninga di.

Les meir om korleis omgjering fungerer

Film om omgjering av lån til stipend

 

Opptrappinga til 11 månader med studiestøtte fortset

Opptrappinga til 11 månader med støtte for studentar i høgare utdanning og fagskoleutdanning fortset til neste år.

Det betyr at du får utvida støtteperioden med ei veke til i den fireeårige opptrappinga til 11 månader med studiestøtte. For 2018-2019 får du derfor studiestøtte for 10 månader pluss tre veker.

Opptrappinga skal skje over fire år, frå 2017 til 2020. For våren 2018 blir derfor støtta trappa opp med tre veker. Den tredje veka får du under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2018.

Deltidsstudentar og elevar får ikkje utvida støtteperioden

Opptrappinga til 11 månader med støtte gjeld berre for fulltidsstudentar som tek høgare utdanning, og for studentar på fagskole.

Studerer du berre i haustsemesteret, får du heller ikkje den ekstra utbetalinga. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalinga.

Les meir om 11 månader med studiestøtte