For studentar

Sist oppdatert: 20.06.2017
Informasjon om stipend og lån til studentar.

No kan studentar søkje om stipend og lån

Skal du halde fram med å studere til hausten? No kan du søkje om stipend og lån frå Lånekassen dersom du har studieplass.

Til søknaden om stipend og lån til høgare og anna utdanning.

No startar opptrappinga til 11 månader med studiestøtte

Stortinget har vedteke ein plan om å gradvis trappe opp utdanningsstøtta frå 10 til 11 månader for fulltidsstudentar i høgare utdanning og fagskoleutdanning.

Opptrappinga skal skje over 4 år, frå 2017 til 2020. For våren 2018 blir støtta derfor trappa opp med 2 veker. Den eine veka får du under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2018.

Les meir om 11 månader med studiestøtte