Rettlei elevane

Sist oppdatert: 21.04.2020
Alle lærestader må informere elevane om Lånekassen sine ordningar.

Lånekassen kan gje lån og stipend til elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 første ledd og etter § 4A-1 andre ledd. Desse elevgruppene får lån og stipend etter ulike delar i forskrift om utdanningsstøtte, og skal derfor bruke ulike søknader. Les meir om kven som skal bruke dei ulike søknadane.

Utanlandske elevar treng ofte hjelp frå skolen før dei kan søkje om lån og stipend frå Lånekassen. Her finn du ei oversikt over kva som må vere på plass før eleven kan søkje om lån og stipend.

Her finn du informasjon om lån og stipend til utanlandske statsborgarar.

Plikt til medverknad
Alle lærestader som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medverke til gjennomføringa av utdanningsstøtteordningane. Les meir i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Noreg.

Plikt til medverknad

Alle lærestader som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medverke til gjennomføringa av utdanningsstøtteordningane. Les meir i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Noreg.