Rapportere endringar i studiebelastninga

Sist oppdatert: 21.04.2020
I enkelte tilfelle må du melde om endring i studiebelastning for elevar.

Elever med ungdomsrett har rett til fullt lån og stipend, sjølv om dei tek opplæring på deltid. Du skal derfor ikkje melde om endra studiebelastning for desse elevane. 

For elevar utan ungsomrett, altså for elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 første ledd, må du melde om endra studiebelastning i enkelte tilfelle. 

For elevar i grunnskoleutdanning, reknar vi

  • 20 undervisningstimar per veke som fulltid
  • 10 timar til 19 undervisningstimar som deltidsutdanning

Elevar som har mindre enn 10 undervisningstimar per veke, kan ikkje få lån og stipend.

Endring i antall undervisningstimar under 20 timar, må de melde frå om til Lånekassen. Alt over 20 undervisningstimar blir rekna som fulltid. De treng derfor ikkje melde frå om endringar i antall undervisningstimar over 20 timar.

I enkelte tilfelle må du melde om endring i studiebelastning for elevar. 
Elever med ungdomsrett har rett til full støtte, sjølv om dei tek opplæring på deltid. Du skal derfor ikkje melde om endra studiebelastning for desse elevane. 
For elevar utan ungsomrett, altså for elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd, må du melde om endra studiebelastning i enkelte tilfelle. 
For elevar i grunnskoleutdanning, reknar vi 
· 20 undervisningstimar per veke som fulltid.
· 10 timar til 19 undervisningstimar som deltidsutdanning.
Elevar som har mindre enn 10 undervisningstimar per veke, kan ikkje få støtte.
Endring i antall undervisningstimar under 20 timar, må de melde frå om til Lånekassen. Alt over 20 undervisningstimar blir rekna som fulltid. De treng derfor ikkje melde frå om endringar i antall undervisningstimar over 20 timar.