Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Klargjer søknader på arbeidsflata

  Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må de gi eller stadfeste opplysningar i desse søknadene. Dette kallar vi å klargjere ein søknad.
  De må stadfeste

  • at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven
  • kor mange timar med klasseromsundervisning eleven skal ha per veke