Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Klargjer søknader på arbeidsflata

  Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må de stadfeste opplysningar i desse søknadene. Dette kallar vi å klargjere ein søknad.

  • Kontroller om eleven har brukt korrekt søknad.
  • De må stadfeste at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringslova.
  • De må stadfeste kor mange timar med klasseromsundervisning eleven skal ha per veke.